Menu

Home Naam van de site Manuscripten Transcriberen Transcripties Literatuur Links Contact Disclaimer

Literatuur

Apel, W. (1981). Die Notation der Polyphonen Music. Leipzig: Breitkopf & Härtel Musicverlag.

Edwards, W. (1987). Text underlay in Margaruerite of Austria's Chanson Album Brussels 228. Jaarboek van het Vlaamse Centrum voor Oude Muziek, 3, (33-47)